روش های جلوگیری از بزرگ شدن پروستات

روش های جلوگیری از بزرگ شدن پروستات

روش های جلوگیری از بزرگ شدن پروستات   سوال: آیا میتوان از بزرگ شدن پروستات جلوگیری کرد؟   پاسخ: بزرگ شدن یا رشد خوش خیم غده ی پروستات به دلیل هرمون های مردانه بوده و به هرحال در همه مردان رخ می دهد، ولی شدت علایم و میزان رشد آن در افراد متفاوت است و…

جزئیات