روش درمان بیماری واریکوسل

روش درمان بیماری واریکوسل

روش درمان بیماری واریکوسل   سوال: من بیست و دوساله هستم و طبق معاینه پزشک ، واریکوسل درجه دو دارم، آیا حتما باید جراحی شوم یا روش درمانی دیگری هم وجود دارد؟   پاسخ: در ده درصد مردان بالغ، درجاتی از واریکوسل (واریس وریدهای بیضه) دیده میشود که در صورت عدم وجود عارضه نیاز به…

جزئیات