پیشگیری و درمان سنگ کلیه با مصرف آب

پیشگیری و درمان سنگ کلیه با مصرف آب

پیشگیری و درمان سنگ کلیه با مصرف آب برای پیشگیری از سنگ کلیه ، عوامل خطر ساز باید حتی الامکان حذف شوند، اصلاح رژیم غذایی، داشتن زندگی پرتحرک و مصرف زیاد آب مهم است. مقدار مصرف آب بستگی دارد به میزان فعالیت و تعریق فرد، بطوری که حجم ادرار در فردی که سابقه سنگ سازی…

جزئیات