وجود خون در آزمایش ادرار

وجود خون در آزمایش ادرار

وجود خون در آزمایش ادرار   سوال: لطفا در مورد وجود وجود خون در آزمایش ادرار توضیح دهید، من هیچ مشکل کلیوی ندارم و فقط در آزمایش ادرارم مقدار کمی خون وجود داشته است، آیا لازم است به توصیه پزشکم عکسبرداری و سیستوسکپی انجام دهم؟   پاسخ: وجود خون در آزمایش ادرار ، حتی بصورت…

جزئیات